Bjørnlibakken

Skihopping er vel den idrett Løkken er mest kjent for utenfor distriktet. Bakkene var mange og ble stadig større. Dette stilte stadig større krav til vedlikehold. Da Bjørnlibakken i 1939 fikk flombelysning, var det som en av de første i landet. Dette skjedde 21 år etter at Bjørnli fikk gatelys. Bjørnlibakken har vært arena for junior-NM (1955) og Veteran NM (1987 og 1996).

Da blombelysninga kom, kunne det arrangeres renn på kveldstid, og treningsmulighetene ble betraktelig bedre.

Bjørnlibakken er den bakken som Løkken IF har holdt i stand fram til i dag. Rundt denne 50-meters-bakken ble det på 80-tallet bygd ut tre andre bakker, så de fikk samlet aktiviteten på en plass.

I 1986 ble Bjørnlibakken ombygd etter moderne prinsipper. Men under nyttårsstormen i 1992 blåste stillaset ned. Den ble i midlertidig bygd opp igjen, og framstår nå som et velegnet anlegg.