Løkken Stadion - Kunstgressbanen

OrklabanenKunstgressbanen

Kunstgressbanen eies og drives av Løkken Sport AS.

Våren 2009 ble anlegget rustet opp med nytt kunstgressdekke, til totalt 2,5 millioner kroner. Nytt kunstgressdekke var på plass og ble åpnet under Løkken Cup i 2009.

 

Løkken Cup 2008Orklabanens historie


Orklabanen var nesten enestående i sitt slag i Midt-Norge, da den ble bygd som kunstgressbane i 1997. Banen har vært mye brukt både gjennom organisert fotball og som et møtested forøvrig for bygdas innbyggere. En forventet levetid på kunstgressdekke er på 10 år, og det er nå på tide å gjennomføre et skifte av dekket.


 Løkken Sport AS står ansvarlig for oppgaven med å rehabilitere kunstgressbanen på Løkken Verk.

Løkken Sport AS har vedtatt å skifte ut nåværende dekke, fortrinnsvis høsten 2008 alternativt våren 2009.
I et gjennomført forprosjekt ble det vurdert om man skulle legge varme i banen. Ut fra en kost/nytte vurdering ble dette forkastet. Det nye dekket vil likevel bidra til at sesongen vil kunne utvides slik at en kun vil måtte stenge 1-2 måneder pr. år avhengig av ulike forhold. Målet er at banen skal være åpen flest mulig av årets dager, og vi håper å nå opp mot en tilnærmet helårs-åpen bane.
Med bakgrunn i dette vil prosjektet omfatte noe grunnarbeid, utskifting av selve kunstgressdekket og bortkjøring/deponering av eksisterende dekke. Investeringen er beregnet å beløpe seg til kr. 2.562.500,- inkl. mva.

- I tillegg til at flere store og små foretak er forespurt om støtte, ønsker vi å invitere alle interesserte privatpersoner til å bidra for å realisere rehabiliteringen av banen, sier Bård Bergsrønning, leder i Løkken IF og styreleder i Løkken Sport AS.