Årsmøte i Løkken IF

Det innkalles til årsmøte i klubbhuset 24.02.2009 kl. 19.00. Alle medlemmer ønskes velkommen.

ÅrsmøteSaksliste:
1. Åpning
2. Info/Skriv
3. Valg av funksjonærer på årsmøtet
4. Innkomne forslag
5. Regnskap
6. Valg

Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 1 uke før årsmøtet.

Styret