Årsmøte Løkken IF

Årsmøte i Løkken IF


Sted: Klubbhuset

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Innkomne forslag/skriv
5. Regnskap 2010
6. Valg

Forslag som skal taes opp på Årsmøtet må være styret i hende innen 18.02.2011

StyretFra tidspunkt:  28.02.2011 19:30