Granatjønna Stadion Bjørnli 15.06.2008

Kort resymé om skøyteavdelingen. Skøyteavdelingen fikk nytt liv igjen høsten 1998. Ønsket var å få Granatjønna belyst med lysmaster som i gamle dager. Vi fikk problem med å få godkjent bane på natur is da vi søkte om tippemidler/nærmiljøanlegg. Får å få støtte måtte banen være på land.

Som prøveprosjekt ble den tidligere parkeringsplassen for Lathibakken planert (vatret opp) og islagt. Dette fungerte bra.
Det ble da laget en søknad og søkt om støtte for en landbane. Vi fikk støtte.

En belyst bane på 2700m2 ble laget, samt skiftebu og salgsbu. Problemene i ettertid har vært sig da det er mye myr i området. Flere store dugnadsrunder måtte til for å få påkjørt masse til fjerning av sig. De første årene kunne det på en søndag være opp til 100 personer på isen.

I de siste årene har det vært mye ustabilt vær og vanskelige isforhold. Normalt kommer kuldegradene i midten av oktober, men i de senere årene har ikke kuldegradene kommet før ved jul. I de siste 4-5 årene er ca 1500m2 av området islagt.

Vi har pr. sesong 4 arbeidslag med 5 personer på hver gruppe. Ett lag har vakt en uke i gangen. Vi har en traktor med fres og en bil med en vanningstank.

IngeF