Rehabilitering av kunstgressbanen

Løkken Cup 2008Kunstgressbanen på Løkken -Orklabanen - ble åpnet i 1997. ”Levetida” for kunstgressbaner er ca.10 år og nå er det dags for investering i banenvår. Denne uka (9.-15. februar) blir det andelsbrevaksjon. Vær med og støtt oss i arbeidet med oppgradering av Orklabanen!

Banen har vært veldig mye brukt og dekket er gammelt og nedslitt. Aktive brukere har vært, Løkken Idrettsforening, Aktivitet på Orklabanen under Løkken Cup 2008Meldal fotballklubb, Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole, Meldal videregående og barn og unge på ettermiddag/kveld.

Det er vedtatt å legge nytt dekke så snart gressbanen er tørr og klar til bruk, slik at en unngår at det blir dødtid i anlegget.

Prisen på rehabiliteringen beløper seg til ca. 2,8mill.

I tillegg til annen finansiering vil vi ha en andelsbrevaksjon i uke 7, der det vil komme folk på dørene for å selge andeler i banen. Pris pr. andel er kr. 250,- og du kan kjøpe så mange andeler du ønsker.

Høsten 2008 hadde vi en kronerullingsaksjon og de som deltok på den, vil få sin innbetaling omgjort til andeler. Alle andelskjøperne blir offentligjort på www.lokken-if.no som er Løkken I.F.s hjemmeside, men dette kan du selvsagt reservere deg mot.

Hvis du ikke er hjemme, eller mot formodning ikke får besøk, så er det mulig å betale inn til

konto for Kunstgressbanen 4260 05 60519

Ta godt i mot oss!

Med sportslig hilsen
Bård Bergsrønning
Løkken I.F. / Løkken Sport AS